Samen werken aan de hand van sprints

Samenwerken geeft mooie resultaten. Hoe meer we samen beslissen hoe beter het eindproduct. Daarom werken we in sprints. Een werkwijze waarbij jullie actief betrokken worden.

Voorbeeld van een sprint

 • Dag 1 en 2

  We hebben de kernwaarden, trends en ambitie van jouw idee in kaart gebracht. Ook hebben we de kansen en bedreigingen geanalyseerd. Vanuit de verkregen inzichten formuleerden we een ontwerpvraag die het vraagstuk dat we willen oplossen omschrijft.

 • Dag 3 en 4

  We hebben de beoogde klant in kaart gebracht en van daaruit de belangrijkste klantreis bepaald. Een klantreis beschrijft de weg die je klant aflegt van oriëntatie tot bijvoorbeeld de aanschaf van een product of dienst.

 • Dag 5 en 6

  Op basis van de verzamelde informatie en met de ontwerpvraag als uitgangspunt hebben we ideeën verkend, gebundeld en geselecteerd. De geselecteerde ideeën zijn verwerkt in een storyboard die de beoogde interactie van je klant met jouw product of dienst weergeeft.

 • Dag 7 en 8

  De interactie die in het storyboard is beschreven is uitgewerkt naar een eerste conceptrichting. Deze conceptrichting is bedoeld om het idee in een vroeg stadium te valideren met de beoogde klant. We toetsen of deze op je product of dienst zit te wachten, je er geld mee kunt verdienen en als gevolg daarvan impact creëren.

 • Dag 9 en 10

  De stappen die nodig zijn om jouw conceptrichting verder uit te werken tot een product/dienst dat geschikt is om gelanceerd te worden zijn gedefinieerd in een implementatieplan.

Resultaat

 • Er is een heldere ambitie en er zijn duidelijke kernwaarden geformuleerd
 • De geboogde klant en bijbehorende klantreis is in kaart gebracht
 • De interactie van je klant met jouw product op dienst is duidelijk
 • Er ligt een met de beoogde klant gevalideerde conceptrichting
 • De stappen die nodig zijn om het product/dienst te lanceren zijn beschreven

Dit zijn tevreden Business design klanten

Efteling

Redesign strategie 2017

Menzis SamenGezond

Ontwikkeling businessmodel

Helder

Coaching en ontwikkeling startup

Zoover

Ontwikkeling toekomstbestendig businessmodel