Samen werken aan de hand van sprints

Samenwerken geeft mooie resultaten. Hoe meer we samen beslissen hoe beter het eindproduct. Daarom werken we in sprints. Een werkwijze waarbij jullie actief betrokken worden.

Voorbeeld van een sprint

 • Dag 1

  We hebben de wensen van jullie klant en organisatie in kaart gebracht en hebben een helder beeld van de technische randvoorwaarden.

 • Dag 2

  Er is een ontwerpvraag opgesteld die het vraagstuk dat we willen oplossen omschrijft. We hebben verschillende oplossingsrichtingen verkend en eventuele onduidelijkheden voorgelegd aan jullie klanten. Keuzes maken we op basis van de ontwerpkaders die we vooraf samen hebben bepaald.

 • Dag 3

  De oplossingsrichtingen die we op dag twee hebben geselecteerd zijn verder uitgewerkt en voorzien van meer detail.

 • Dag 4

  De uitgewerkte oplossing is aan jullie klanten voorgelegd om er zeker van te zijn dat het beoogde doel wordt behaald en is aangescherpt op basis van de verzamelde feedback.

 • Dag 5

  De ontworpen oplossing vormt het uitgangspunt voor de technische realisatie. We hebben de overdracht naar jullie technische partij verzorgd.

Resultaat

 • Er is een duidelijk vraagstuk geformuleerd
 • Wensen van jullie gebruiker, organisatie en techniek zijn in kaart gebracht
 • Oplossingsrichtingen zijn verkend, geprioriteerd en uitgewerkt
 • Overdracht naar jullie technische partij is gedaan

Dit zijn tevreden UX design klanten

Menzis

Redesign strategie 2017

Philips

Productvisie Philips.com

KPN

Ontwerp salesfunnel